Rekonstrukce budoucích výstavních prostor postupuje, oproti původnímu očekávání, mnohem pomaleji. Jako u většiny starých domů nám neustále odkrývá nová, nečekaná překvapení, která většinou práce prodlužují. Rádi uvítáme i Vaši pomoc, ať už přijdete podat ruku k dílu, nebo přispějěte finančním darem.


Od okamžiku, kdy jsme zakoupili bývalý návesní hostinec v malebné jihočeské obci Záříčí, nedaleko zámku Červená Lhota, jehož sál s přilehlými prostory by měl být těžištěm nové expozice, nás každý den čeká nějaké překvapení s ním spojené.

V roce 2015 proběhly nezbytné základní rekonstrukce obytného zázemí (elektroinstalace, nová otopná tělesa, vodní čerpadlo..)

Na jaře 2016 jsme opravovali štít skladových prostor a v létě probíhala za pomoci kamarádů i sousedů nezbytně nutná rekonstrukce střechy nad obytnou částí.

Práce na výstavním sálu provádíme zatím svépomocí, nebo s pomocí přátel. Ruku k dílu ale přiložili už  i místní, sousedé. Podařilo se vytrhat ztrouchnivělá prkna podlahy, vyvézt hlínu v hloubce přibližně půl metru a částečně otlouci omítky po celém obvodu.

Nezbytná je izolace celého komplexu, vykopáním a položením drenáže a položení základní vrstvy nové podlahy.

Přece jen nás při té dřině čekají i příjemná překvapení. V na jaře 2017 se tak podařilo pod stropní omítkou nalézt vysněný trámový strop.

Vedle toho bylo třeba opravit komín na budově sálu, který bychom rádi využili v expozici. Musel se nejprve ubourat téměř celý, a teprve potom začít znovu nazdívat. Protože čas běží stále nějak rychleji, volné dny na tuhle část adaptace vyšly na jeden z nejteplejších víkendů srpna 2017.

Na sklonku roku 2017 jsme byli připraveni objednat nalití první betonové vrstvy podlahy. Nakonec ale tato část plánu musela být přesunuta na začátek roku následujícího.

Stále probíhá důkladná předprojektová příprava a zároveň tvorba koncepce expozice.

Rok 2018 se nesl předevší ve znamení sanačních prací na výstavním sále. Snažili jsme se co nejvíce zabránit přístupu vlhka a chladu do výstavních prostor. Při výkopu drenáže jsme se všichni pořádně zapotili. Zato při dokončení omítání a instalaci restaurovaných oken se již hlásily první mrazy.

Jakmile se nám podaří shromáždit dostatečnou sumu pro instalaci vhodného topení pro celý objekt a vytvoří se tím stálé, pro sbírkové předměty optimální klima, bude k otevření muzea už jen krůček.

Můžete nás podpořit zasláním finančního daru na účet 2700912931/2010