Celoplošná kovidová opatření nás na čas uzavřela výhradně do muzejních  prostor. Měli jsme tak oproti jiným vlastně velké štěstí, protože jsme spoustu času mohli trávit v muzeu, byť budoucím. Práce tu máme stále dost a dost. Zvlášť, když ji                v posledních měsících musíme dělat vlastně znovu sami. 

A vskutku nezahálíme.  V průběhu zimních měsíců 2020-2021 jsme pracovali na přípravě původní cihlové dlažby. Každý kus bylo třeba zbavit nánosu někdejších pojiv. Broušení trvalo bezmála tři měsíce a našim sousedům patří velký dík za trpělivost, kterou s námi při této aktivitě měli. Sníh i déšť již naštěstí smyl ty vrstvy jemného růžového poprašku i z jejich zahrad. 

Jakmile byly dlaždice připravené, ujal se jejich pokládky šikovný pan obkladač. I když si dával načas víc, než jsme měli v plánu, podlaha je hotová. Zbývalo ji ještě nakonzervovat a nyní již pokračujeme v koncepci vlastní expozice.                    


Díky panu školníkovi z táborské zemědělské školy na nás pamatovala paní ředitelka při obměně jejich mobiliáře. K vitrinám, darovaným z Husitského muzea v Táboře       a Blatského muzea ve Veselí nad Lužnicí, které musíme náležitě přizpůsobit potřebám našich sbírek, tak přibyl ještě další mobiliář, který v expozici využijeme.


Po opravdu dlouhých a důkladných přípravách jsme konečně začali s konstrukcí výstavních panelů a vitrín. Vše musí být přiraveno přesně na míru, proto každý krok stále znovu diskutujeme.


Chcete-li také Vy i nadále podporovat naše úsilí, můžete zaslat finanční dar na účet 2700912931/2010

nebo na transparentní účet 2101733907/2010

oba vedené u Fio banky  

DĚKUJEME

Rekonstrukce budoucích výstavních prostor postupovala, oproti původnímu očekávání, mnohem pomaleji. Jako u většiny starých domů nám neustále odkrývala nová, nečekaná překvapení, která většinou práce prodlužovala. Od okamžiku, kdy jsme zakoupili bývalý návesní hostinec v malebné jihočeské obci Záříčí, nedaleko zámku Červená Lhota, jehož sál s přilehlými prostory by měl být těžištěm nové expozice, nás každý den čeká nějaké překvapení s ním spojené.

V roce 2015 proběhly nezbytné základní rekonstrukce obytného zázemí (elektroinstalace, nová otopná tělesa, vodní čerpadlo..)

Na jaře 2016 jsme opravovali štít skladových prostor a v létě probíhala za pomoci kamarádů i sousedů nezbytně nutná rekonstrukce střechy nad obytnou částí.

Práce na výstavním sálu provádíme dosud stále svépomocí, nebo s pomocí přátel. Ruku k dílu ale přiložili už  i místní, sousedé. Naivně jsme doufali, že sál vymalujeme, vyčistíme a můžeme začít vystavovat...

Místo toho nás čekalo velenepříjemné překvapení v podobě dřevomorky. Museli jsme nejen vytrhat ztrouchnivělá prkna podlahy, ale i vyvézt hlínu v hloubce přibližně půl metru a částečně otlouci omítky po celém obvodu.

Nezbytná byla izolace celého komplexu, vykopáním a položením drenáže a položení základní vrstvy nové podlahy.

Přece jen nás při té dřině čekají i příjemná překvapení.  Na jaře 2017 se tak podařilo pod stropní omítkou nalézt vysněný trámový strop.

Vedle toho bylo třeba opravit komín na budově sálu, který bychom rádi využili v expozici. Musel se nejprve ubourat téměř celý, a teprve potom začít znovu nazdívat. Protože čas běží stále nějak rychleji, volné dny na tuhle část adaptace vyšly na jeden z nejteplejších víkendů srpna 2017.

Na sklonku roku 2017 jsme byli připraveni objednat nalití první betonové vrstvy podlahy. Nakonec ale tato část plánu musela být přesunuta na začátek roku následujícího.

Stále probíhá důkladná předprojektová příprava a zároveň tvorba koncepce expozice.

Rok 2018 se nesl především ve znamení sanačních prací na výstavním sále. Snažili jsme se co nejvíce zabránit přístupu vlhka a chladu do výstavních prostor. Při výkopu drenáže jsme se všichni pořádně zapotili. Zato při dokončení omítání a instalaci restaurovaných oken se již hlásily první mrazy.


Rok 2019 byl pro nás velmi náročný. Ihned po instalaci táborské výstavy, na níž jsme intenzivně pracovali od začátku roku, započala dlouho plánovaná adaptace technického zázemí. S přispěním rodiny jsme také mohli konečně po letech rozvést po domě topení.       V souvislosti s tím probíhaly i základní rozvody elektrických kabelů, aby byly připraveny pro následnou detailní instalaci. Takže bourání, sekání, vrtání, prostupy a spousta prachu...

Převážně vlastními silami jsme vykopali spousty metrů výkopů, rukama nám prošlo mnoho tun kamenů. Nejednou jsme si sáhli na samé dno vlastních sil. Nejednou přišly malomyslné otázky, má - li ta všechna dřina smysl.

Zpravidla ve chvílích největších pochybností, přišla, jak už to bývá, nečekaná pomoc nebo podpora od blízkých i neznámých, která byla novou motivací k pokračování.

Každý centimetr podléhal důkladné odborné kontrole naší Julinky

Neustále přijížděl nový stavební materiál, který bylo nutné skládat, přesouvat a zpracovat...

Do prostor technické místnosti a podaří-li se, i budoucích návštěnických toalet, bylo třeba prorazit otvor. Kvůli úspoře výdajů jsme se rozhodli prorazit jej svépomocí. Kameny a suť jsme následně využili při dalším postupu adaptace.

Podlahu sálu jsme před nalitím pochozí vrstvy betonu důkladně odizolovali.

Teď už chybí jen vymalovat, dokončit desítky drobností a položit dlažbu...

Obdobný proces jsme následně museli podniknout i v obytné části domu.

Není divu, že po této stavební sezóně jsme byli všichni úplně vyčerpaní.

Koncem března 2020 byla dokončena důkladná a dlouhotrvající konzervace trámového stropu. Na jaře byla zprovozněna základní elektroinstalace, takže sál je již nasvícen. S tím byly spojeny konečné zednické úpravy interiéru.

V průběhu léta se nám i díky Vašim příspěvkům podařilo osadit vnitřní i vstupní dveře výstavního sálu. Lakýrníci v teplých dnech zrestaurovali alespoň vnější partie oken.

Na dokončovací práce, které sál měly v roce 2020 posunout k otevření, jsme doufali využít možnosti programu ČSOB pomáhá regionům.

Dostali jsme se ale pouze do losování o tzv. divokou kartu, v němž bylo třeba nasbírat v soutěži tří vybraných subjektů nejvíce hlasů.

I když se do hlasování o naše vítězství zapojilo velké množtví lidí ze všech koutů světa, na vítězství nám něco málo přes sto hlasů chybělo. Jedna z mála možností, jak bychom mohli získat finanční prostředky na pokračování adaptace výstavních prostor, se nám tímto uzavřela.

V roce 2021 jsme velké naděje vkládali do žádostí na naše projekty dokončení expozice a její otevření veřejnosti, odesílané do dotačních programů Jihočeského kraje. Ani jeden z celkem pěti ale nevzbudil v zastupitelích dostatek sympatií.

Budeme sice stále pokračovat vlastními silami, jen naděje na brzké otevření se zase o něco posunula...


Pokud nás chcete podpořit, můžete zaslat finanční dar na účet 2700912931/2010 

nebo na transparentní účet  2101733907/2010

oba vedené u Fio banky


Jste-li zruční kutilové nebo přímo řemeslníci, můžete nám přijet pomoci osobně


Vytvořte si webové stránky zdarma!