Opět po roce jsme oslavili Den vzniku Československa společně s dalšími táborskými spolky a Odborem kultury a cestovního ruchu ve slavnostně vyzdobené Střelnici.

Této každoroční akce jsme se poprvé zúčastnili v roce 2008, kdy probíhal její 28. ročník. Překvapila nás tehdy pestrá paleta variant kominických uniforem. Od nás známe tradiční černý oblek s bílou čepičkou, v Německu s cilindrem; tady jsme potkávali francouzské kominíky s červenými čepičkami, další s modrými doplňky uniformy, nebo kominíky celé...