Archiv příspěvků


Táborská výstava, kde jsme představili průřez nejnovějších poznatků o českých kominících se těšila vysoké návštěvnosti.

Podobně jako v předešlém roce jsme získali svolení k uveřejnění archivních dokumentů ve správě četných paměťových institucí. Řada z nich byla vystavena vůbec poprvé. Již tradičně výborně se nám spolupracovalo s Muzeem Hlavního města Prahy, Husitským muzeem v Táboře, Archivem Hlavního města Prahy i Národním Archivem v Praze. Stranou nesmíme ponechat individuální pamětníky, kteří nám často věnovali nejen svůj čas ke sdělení svých vzpomínek, ale i řadu sbírkových předmětů. Vzhledem k uvedení výstavy v Táboře, jsme nové souvislosti vyhledávali i v místním Státním okresním archivu. Návštěvníci se tudíž dozvěděli nové informace o zdejších kominících. Chybět samozřejmě nemohli ani sbírkové předměty z našich fondů, obohacené fotografiemi z kronik Jednoty kominíků v Praze a ukázky nářadí a přístrojů z každodenní kominické praxe. Děkujeme všem, kdo nám s přípravami pomáhali.


S velikou lítostí jsme v začátku letošního roku přijali zprávu o úmrtí nejstaršího z pražských a možná i českých kominíků, Ladislava Vrby.

Byl jedním z těch, kdo s bardem pražských kominických historiků, Aloisem Pajerem, udržoval při životě tradice Jednoty kominíků. Do posledních chvil se s veselou myslí účastnil jejích akcí a vzpomínal na své kominické zážitky.

Kdo jste jej znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku.

Další smutná zpráva - o odchodu pana kolegy Jiřího Lukoviče - nás zasáhla o to více, že nám byl nejen kamarádem, ale i tím, kdo nám otevřel dveře do pražské Jednoty kominíků.

Díky za ta společná léta a příběhy, které snad nezůstanou zapomenuty.
150 let Jednoty kominíků v Praze


Na panelové výstavě, doprovazející program oslav, jsme spolupracovali s Muzeem Hlavního města Prahy a Archivem Hlavního města Prahy. Děkujeme tímto za poskytnutí reprodukčních práv k fotografiím sbírkových předmětů v jejich správě

Chtěli bychom poděkovat všem za hlasy, odeslané do programu ČSOB pomáhá regionům. Velmi si vážíme každého, kdo podpoře našeho projektu věnoval chvilku svého času.

Velký dík pak náleží všem, kdo se o něm neúnavně šířili mezi další a další známé a sdíleli ho po sítích.

Ačkoli se nám i přes zmíněnou pomoc nepodařilo zvítězit, pevně věříme, že se nám i přes všechny překážky podaří rekonstrukci dokončit a otevřít pro vás muzeum co nejdříve.

Pozitivní odezva napříč generacemi, profesemi i světadíly ukázala, že kominické muzeum již dávno není jen snem jednoho sběratele. A že ačkoli bude převážně o kominících, nebude pouze pro kominíky.

Těší nás, že vaše podpora trvá i po ukončení hlasování. Ukazuje se, že naše snaha-pečovat o kulturní dědictví nejen dávných kominických tradic-vám není lhostejná.

Že spolu s námi cítíte, že uchovat vzpomínky na osudy těch, které namáhavá a nebezpečná kominická práce stála zdraví nebo i život, zachránit nevratně mizející doklady tradičního řemesla, má smysl pro nejen pro nás, ale i pro příští generace.

To jsou také důvody, proč usilujeme o vznik kominického muzea.

Děkujeme vám za přízeň! Sledujte dál naše aktivity, snad se nám v průběhu příštího roku podaří pozvat vás do zadaptovaných prostor.

VÝZVA:

Pokud vlastníte nějaké fotografie nebo dokumenty, týkající se kominíků a nechcete, aby se na ně zapomnělo, rádi s Vámi dohodneme možnost zařadit je (či jejich kopie) do dalších plánovaných výstav nebo do stálé expozice.

Rádi si také uděláme čas na povídání s Vámi, na Vaše vzpomínky na kominíky, s nimiž jste se potkali nebo vedle nichž jste vyrůstali.


Vytvořte si webové stránky zdarma!