Svatý Florian - vytížený patron

21.01.2018

Kominíci se, vedle mnoha dalších profesí, hlásí k patronátu svatého Floriana.                          Byl vojákem římských legií spravujících rozsáhlé území severních hranic Římské říše a ve 4. století n. l. působil v oblasti dnešního Rakouska. Pro své křesťanské vyznání zahynul mučednickou smrtí - byl svržen z mostu nad řekou Enns s mlýnským kolem uvázaným k tělu pro větší zatížení a spolehlivější utonutí.

Způsob usmrcení předurčil jeho patronát nad četnými řemesly pracujícími s vodou. Postupem času se ustálilo přijetí jeho ochrany proti nebezpečí ohně. Odtud jej přijali nejprve kominíci a po nich hasiči.

Ztvárnění svatého Floriana nacházíme především v severních oblastech středoevropského prostoru. Nejhojněji pravděpodobně v Horním Rakousku nebo ve Slovinsku.

Nejčastějšími atributy muže oděného do římské vojenské zbroje bývá mlýnské kolo a konev s vodou, kterou zalévá (hořící) dům nebo celé město. Může být vyobrazen v blízkosti svých předchůdců - svaté Agáty a svatého Vavřince.

Bývají mu zasvěceny kaple, kostely, pomníky, někdy celá města (Ivančice, Krakov...), nebo území (Horní Rakousko).


Mnohaletou tradici každoroční oslavy svátku svatého Floriana, kdy městem procházel mnohočetný průvod slavnostně oděných kominíků, se snaží udržovat pražská kominická Jednota.                                                                                                                                         V kapli svaté Anny na Starém Městě Pražském, náležejí ke kostelu sv. Jakuba, kde si na počátku 18. století nechali zbudovat rodinnou hrobku známí pražští kominíci de Martini, je celebrována mše. Po ní se účastníci sejdou ke krátkému, přátelskému posezení.

Vytvořte si webové stránky zdarma!