Badatelská činnost

20.01.2018

Značné úsilí věnujeme badatelské činnosti.


Historie kominické profese je zaznamenána velmi útržkovitě. Poskládat její ucelený příběh si vyžádá ještě mnoho energie.

Přivítáme proto rádi tiskoviny s touto tématikou, staré fotografie, nebo  i osobní doklady a především vzpomínky někdejších kominických mistrů či pomocníků.

Četné prvotní informace nám poskytl depozit Národní Knihovny a velmi dobře vybavená knihovna Husitského muzea v Táboře.

Zajímavým zdrojem jsou kroniky Jednoty pražských kominíků, které jsme mohli prohlédnout s laskavým svolením současného cechmistra a členů Jednoty a za jejich bedlivého dohledu. Měli jsme tak možnost sledovat archivní tvorbu jednoho z kominických bardů, pana Aloise Pajera, který kroniky po mnoho let vedl.

Hledáme samozřejmě také v regionálních archivech.

Od roku 2016, nepochybně v souvislosti s masivnější publicitou, se nám ozývají potomci kominických rodů i samotní kominíci. Jejich vyprávění zpracováváme a skládáme do rozrůstající se mozaiky. Spolupráce s nimi je přinejmenším pro nás, ale doufáme, že oboustranně, velmi obohacující.

S rozrůstající se archivní agendou mapujeme stopy kominických rodin v krajině našich měst, prozatím především v našem působišti, Táboře a okolí, ale také v Praze, kde máme četná pramenná svědectví od 16. století. I další lokality, jako střední Čechy, Plzeňsko, Morava... čekají na zpracování.

Navazujeme spolupráci se zahraničními badateli; za cenné prvotní rozhlédnutí po pramenech italské provenience vděčíme paní Veronice Carmine, kurátorce švýcarského etnografického Muzea údolí Versasca.

Informace získáváme také z internetových zdrojů švýcarských i rakouských archivů a doufáme, že se nám v budoucnu podaří i osobní návštěvy těchto institucí.

V roce 2017 jsme nalezli zajímavé fondy v Národním Archivu i v Archivu Hlavního Města Prahy. Pomohly nám jednak zpřesnit dosavadní informace, vedou nás ovšem především blíže a hlouběji ke kořenům řemesla. V regionálních archivech v Jindřichově Hradci a v Písku se nám díky zdejším fondům otevřely nové souvislosti novověkých kominických dějin.

V rámci péče o vlastní depozitář jsme teplé letní dny využili k pravidelné konzervaci a údržbě zde uložených předmětů: