Sestavili jsme panelovou výstavu ke 150. výročí Jednoty kominíků v Praze

30.05.2018

Vedení Jednoty kominíků v Praze nás požádalo o vytvoření panelové výstavy, která měla být instalována v prostorách parku Kampa od 26.5. do 26.6. 2018.                                       Při procházkách jarní Prahou tak budete moci nahlédnout do historie kominíků v Čechách.

Bohužel se prozatím musíme omluvit všem, kdo v prostoru Kampy avizovanou výstavu hledají. Agentura, která podle původních dohod měla zajistit kontinuitu vystavení panelů po ukončení programu oslav dne 26. května, má s dalším postupem problém, který snad co nejdříve vyřeší.

Na panelech se objevily fotografie z fondů Jednoty, z našich sbírek, ale i Muzea Hlavního města Prahy nebo Archivu Hlavního města Prahy.                                                                               Výstava doplnila odpolední kulturní program v Parku Kampa, který následoval po sváteční mši v katedrále           sv. Víta, Václava a Vojtěcha, celebrované arcibiskupem Dominikem Dukou, položení věnců k soše T. G. M. na Hradčanském Náměstí, předání pamětních stuh Jednotě    od zúčastněných spolků a průvodu směřujícím ulicemi Prahy právě na Kampu.

Vytvořte si webové stránky zdarma!