Švýcarská přednáška

08.08.2022

V alpských údolích, odkud od 16. století přicházeli první mužové, kteří čistili komíny v Čechách, jsme nalezli řadu inspirativních souvislostí.        Především jsme se zde ale potkali se vstřícným přístupem zdejších obyvatel, kteří oceňují naši snahu o zachycení životních osudů jejich předků.

Snad to bylo řízení osudu, že právě v jedné ze zdejších malebných obcí, Soazze, jsme se seznámili s Giuliem Perfettou, který si jen několik týdnů před tím nechal vypracovat strom života svých předků, v němž figurovalo jméno Giovanni Antoni Perfetty, usedlého v první polovině 18. století ve Třeboni.

30. dubna 2022 jsme jim představili naše dílčí badatelské výstupy. Přednáška byla několikrát odkládána kvůli opatřením v souvislosti s epidemií kovidu. Jse proto rádi, že se ji konečně podařilo uskutečnit, a to i díky městu Tábor, které ji podpořilo ze svého dotačního programu Spolupráce se zahraničím.


Vytvořte si webové stránky zdarma!