Činnost našeho spolku finančně podpořili páni kolegové

Stanislav Michl z Němčic

Lukáš Fiala z Vlkova pod Oškobrhem

Emil Morávek z Českého Těšína

Jan Leksa ze Žďáru nad Sázavou

Milan Chval z Volyně

Roman Čad z Českých Budějovic

firma Kominictví Volše ze Štok

firma Vše pro komín, s.r.o. z Čelákovic

a řada dalších, kteří přispěli na náš běžný nebo transparentní účet: 2101733907/2010

Nemenší dík patří všem, kdo nám při rekonstrukci sálu pomohli cennou radou, nezištnou, dobrovolnou prací nebo bezplatným zapůjčením pracovních pomůcek.

Rádi bychom vyjádřili své poděkování i všem, kdo nám poskytli cenné informace, často rodinné pozůstalosti, nebo se s námi podělili o své vzpomínky.

Naše pracovně studijní výjezdy v roce 2022 podpořilo město Tábor a Jihočeský kraj

Podporu města Tábora jsme v roce 2022 získali i na naši celoroční činnost

Na podprou našich aktivit v roce 2021 poskytlo dar město Chýnov

Na vydání chystané knihy přispělo v roce 2021 město Jindřichův Hradec nebo obec Dírná

V roce 2021 podpořilo naši celoroční činnost město Tábor

Materiál pro konstrukci výstavních panelů a vitrin nám darovala     a ochotně dopravila firma Památky Tábor, s.r.o.

V roce 2020 podpořilo naši celoroční činnost a práci na koncepci vznikající publikace o dějinách kominíků ze svých rozpočtů město Tábor. Příspěvek na celoroční činnost nám táborští zastupitelé přidělili i v roce 2021

Významný podíl na mediální propagaci našich aktivit měla v roce 2019-2020 redakce týdeníku Táborsko a zpravodajský portál jcted.cz 

Na transparentní účet, zřízený z jejich podnětu, pomalu přibývají příspěvky na adaptaci výstavních prostor, za což všem patří upřímný dík


Na rekonstrukci výstavního sálu přispěla v roce 2019 firma Kominictví Volše a firma Vše pro komín, s.r.o.

 V roce 2019 podpořilo tvorbu výstavy "Pod ochranou svatého Floriana" a naši celoroční činnost město Tábor

a Společenstvo kominíků ČR

V roce 2018 a 2019 jsme získali podporu pro celoroční činnost

z dotačního programu města Tábora

V roce 2017 nás podpořili:

Účast na 36. a 39. Mezinárodním setkání kominíků podpořil Jihočeský kraj

Společenstvo kominíků České republiky (SKČR) nám pro účast na Mezinárodním setkání kominíků v Santa Maria Maggiore v letech 2016 a 2017 poskytlo, podobně jako Odbor kultury a cestovního ruchu v Táboře, propagační předměty.

Vytvořte si webové stránky zdarma!