Okruh našich spolupracovníků a sympatizantů  se pozvolna rozrůstá

 • V prvé řadě bychom rádi poděkovali za finanční příspěvky od kolegů kominíků, jmenovitě pana Milana Chvala z Volyně, pana Romana Čada z Českých Budějovic, Jana Leksy ze Žďáru nad Sázavou, nebo firem Kominictví Michl, Vše pro komín či Kominictví Volše, ale i těm, kteří rozšířili naši sbírku věnováním svých kalendářů, pracovních nástrojů a dalších sbírkových předmětů, nebo zapůjčili k okopírování či digitalizaci doklady své či dokonce svých předků. Jejich podpora je pro nás tou nejsilnější motivací ve chvílích únavy a pochyb
 • Obrovský díl zásluhy mají i další kominíci, Jakub Cholt z Čeradic u Žatce nebo Alois Pavlík z Českých Budějovic, kteří věnovali spoustu hodin svého volného času dobrovolné pomoci při rekonstrukci a adaptaci výstavního sálu
 • Kolegům z Husitského muzea v Táboře i jeho pobočky ve Veselí nad Lužnicí děkujeme, že si na nás vzpomněli při vyřazování nepotřebného výstavního mobiliáře, který se pokusíme upravit pro naše potřeby a využít v expozici
 • Za mediální podporu patří vedle ostatních velký díl především zpravodajskému portálu JČTEĎ a vedení týdeníku Táborsko
 • Nejen při realizaci táborské výstavy nám velmi pomohl šikovný truhlář, pan Jaroslav Červ ze Sezimova Ústí a zůstává s námi i při konstrukci výstavních panelů
 • Společenstvo kominíků ČR a redakce čtvrtletníku Kominický věstník
 • Odbor kultury a cestovního ruchu města Tábora
 • Na přípravě panelové výstavy pro 150. výročí Jednoty kominíků v Praze jsme spolupracovali s Muzeem Hlavního města Prahy, které velmi vstřícně poskytlo snímky archiválií Jednoty, jež spravuje. Obnovili jsme tím spolupráci, započatou při vzniku ctěnické expozice řemesel a doufáme, že se budeme potkávat i při práci na dalších výstavních projektech
 • S obdobně vstřícným přístupem jsme se setkali též v Archivu Hlavního města Prahy, jehož pracovníci nám vyšli vstříc v probádání nezpracovaných fondů
 • S důvěrou a vstřícným přístupem jsme se setkali ve Vědecké knihovně v Olomouci při zapůjčení svazků starých výtisků Kominických listů z jejich fondů
 • Za podporu našich aktivit a finanční dar v roce 2017 moc děkujeme firmě VSP DATA
 • Za trpělivost a vstřícnost při zapracovávání našich nápadů do studie a projektové dokumentace děkujeme Ing. Arch. Monice a Ing. Arch. Martinovi Krausovým, a-detail Tábor
 • Stejně tak děkujeme za trpělivou výpomoc pracovnicím a pracovníkům knihoven a archivů, v nichž hledáme kořeny našeho řemesla. Zde si dovolíme vyzdvihnout především velmi milé přijetí v knihovně Husitského muzea v Táboře a vstřícnost pracovníků SOkA v Písku
 • V roce 2018 jsme navázali spolupráci s historickou skupinou obce Soazza ve švýcarském kantonu Graubinden. Informace, které jsme zde získali, budou na dlouhou dobu podnětem pro další bádání a věříme, že se nám podaří doplnit pověstný střípek i do příběhu jejich kraje
 • Firma Výtahy Tábor, s.r.o.
 • Tiskárna ABAK, Tábor

 • V roce 2016 jsme byli na základě příznivých ohlasů vyzváni k publikování historických seriálů vedle Kominického věstníku také v ročence Hasičské čtení
 • Velmi cenné jsou pro nás konzultace s paní Veronicou Carmine z Museo di Val Verzasca ve švýcarském Sonognu a jejími kolegyněmi
 • Neustále prohlubujeme spolupráci s Museo dello spazzacamino v Santa Maria Maggiore i s nedalekým Museo Regionale Centovalli-Pedemonte ve švýcarské Intragne
 • V roce 2017 jsme navázali první kontakty pro spolupráci s Rauchfangkehrermuseum ve Vídni
 • Vídeň a její paměťové instituce jsou nekonečnou studnicí poznání. V Městském archivu jsme se na podzim roku 2020 setkali s velmi vstřícným přístupem
 • Účast na 36. a 39. Mezinárodním setkání kominíků v Santa Maria Maggiore podpořil Jihočeský kraj; na ostatní ročníky nám propagační předměty poskytlo SKČR nebo OKaCR Tábor
 • V průběhu světového setkání kominíků jsme oslovili švédské kolegy, kteří si vytyčili podobný úkol jako my a snaží se vybudovat muzeum. Těšíme se na podnětnou výměnu zkušeností
 • Mezinárodní setkání v roce 2022 přineslo krom jiného také předběžné dohody o spolupráci s muzeem Nicht nur schwarz v Německu.
 • Stále četnější kulturní vazby vnímáme i v nejbližším okolí Záříčí. V poslední době například vzešly hned dva vydavatelské počiny v obci Mezná.
 • Nejednou jsme v průběhu rekonstrukce výstavních prostor nalezli oporu u vedení obce Dírná, ale také u řady našich zdejších sousedů.

Město Chýnov


Obec Dírná

Město Jindřichův Hradec

Vytvořte si webové stránky zdarma!