Okruh našich spolupracovníků a sympatizantů  se pozvolna rozrůstá

 • V prvé řadě bychom rádi poděkovali za finanční příspěvky od kolegů kominíků, jmenovitě pana Milana Chvala z Volyně nebo pana Romana Čada z Českých Budějovic, ale i těm, kteří rozšířili sbírku věnováním svých kalendářů, pracovních nástrojů a podobně, nebo zapůjčili k okopírování doklady své či dokonce svých předků. Jejich podpora je pro nás tou nejsilnější motivací ve chvílích únavy a pochyb
 • Obrovský díl zásluhy má další z kominíků, Jakub Cholt z Čeradic u Žatce, který věnoval spoustu hodin svého volného času dobrovolné pomoci při rekonstrukci výstavního sálu
 • Společenstvo kominíků ČR a redakce čtvrtletníku Kominický věstník
 • Odbor kultury a cestovního ruchu města Tábora
 • Na přípravě panelové výstavy pro 150. výročí Jednoty kominíků v Praze jsme spolupracovali s Muzeem Hlavního města Prahy, které velmi vstřícně poskytlo snímky archiválií Jednoty, jež spravuje. Obnovili jsme tím spolupráci, započatou při vzniku ctěnické expozice řemesel a doufáme, že se budeme potkávat i při práci na dalších výstavních projektech.
 • S obdobně vstřícným přístupem jsme se setkali též v Archivu Hlavního města Prahy, jehož pracovníci nám vyšli vstříc v probádání nezpracovaných fondů.
 • Za podporu našich aktivit a finanční dar v roce 2017 moc děkujeme firmě VSP DATA
 • Za trpělivost a vstřícnost při zapracovávání našich nápadů do studie a projektové dokumentace děkujeme Ing. Arch. Monice a Ing. Arch. Martinovi Krausovým, a-detail Tábor
 • Stejně tak děkujeme za trpělivou výpomoc pracovnicím a pracovníkům knihoven a archivů, v nichž hledáme kořeny našeho řemesla. Zde si dovolíme vyzdvihnout především velmi milé přijetí v knihovně Husitského muzea v Táboře a vstřícnost pracovníků Soka v Písku.
 • V roce 2018 jsme navázali spolupráci s historickou skupinou obce Soazza ve švýcarském kantonu Graubinden. Informace, které jsme zde získali, budou na dlouhou dobu podnětem pro další bádání a věříme, že se nám podaří doplnit pověstný střípek i do příběhu jejich kraje
 • Firma Výtahy Tábor, s.r.o.
 • Tiskárna ABAK, Tábor

 • V roce 2016 jsme byli na základě příznivých ohlasů vyzváni k publikování historických seriálů vedle Kominického věstníku také v ročence Hasičské čtení
 • Velmi cenné jsou pro nás konzultace s paní Veronicou Carmine z Museo di Val Verzasca ve švýcarském Sonognu a jejími kolegyněmi
 • Neustále prohlubujeme spolupráci s Museo dello spazzacamino v Santa Maria Maggiore         i s nedalekým Museo Regionale Centovalli-Pedemonte ve švýcarské Intragne
 • V roce 2017 jsme navázali první kontakty pro spolupráci s Rauchfangkehrermuseum ve Vídni
 • Účast na 36. mezinárodním setkání kominíků v Santa Maria Maggiore podpořil Jihočeský kraj
 • V průběhu světového setkání kominíků jsme oslovili švédské kolegy, kteří si vytyčili podobný úkol jako my a snaží se vybudovat muzeum. Těšíme se na podnětnou výměnu zkušeností