Novoroční výstava v Dírné, leden 2020

Pro naši takřka domovskou obec, všechny milé sousedy i návštěvníky z daleka jsme na začátku ledna 2020 přichystali výstavu novoročních kominických přání a kalendářů.

Vernisáž proběhla 25. ledna ve 14 hodin v budově bývalé školy v Dírné. Již tradičně spolu s námi výstavu otevřeli táborští Pouličníci. Měla být přístupná do konce března. Stejně jako další kulturní podniky byla však v důsledku opatření proti šíření koronaviru uzavřena dříve.


Pod ochranou svatého Floriana

Galerie 140, Tábor  2019

U příležitosti svátku svatého Floriana, patrona kominíků    a celé řady dalších profesí, byla 8. května v táborské Galerii 140 zahájena výstava, mapující více než pět století působení kominíků v Čechách. Přiblíží dějinné peripetie příchodu prvních kominíků na naše území, jejich nezastupitelnou roli v prevenci požárů i náplň jejich dnešní práce.

Patronát svatého Floriana si kominíci zvolili již v samém počátku svého sdružování. Na cechovní truhle, slavnostních cechovních pohárech a praporech byl zobrazován přinejmenším od první poloviny 18. století. Jeho obraz, podle dochovaných pozůstalostních inventářů, visel téměř vždy v rodinách kominických mistrů. Jeho svátek oslavovali bohoslužbami, výročními cechovními schůzemi, nebo později valnými hromadami společenstev, což se dodržuje dodnes.

Část kominických povinností, související s přímým zásahem při požárech přebíraly od 19. století se tvořící hasičské sbory, v nichž často působili, nebo je zakládali   i kominíci. Proto je asi dnes spojován svatý Florian hlavně s hasiči.

Kominíky bylo možné potkávat i v táborských ulicích, přinejmenším od první poloviny 17. století. Přicházeli z oblasti jezera Maggiore na pomezí dnešní Itálie a Švýcarska a pokud se ve městě usadili, pracovali zde po dlouhá desetiletí. Z torzovitě dochovaných archivních pramenů, rozesetých po celé Evropě se členové Spolku pro založení muzea kominického řemesla a jeho propagaci snaží sestavit příběhy jejich životních osudů. Některé z nich budou představeny i v rámci táborské výstavy. Spolek tím završí pět let své činnosti.

Na vernisáž, vedle místních návštěvníků, přijeli kominíci ze všech koutů republiky i kolegové ze zahraničí. Ujít si ji nenechal ani potomek jednoho z kominíků, působícího v jižních Čechách, s nímž jsme se seznámili při naší loňské studijní cestě. Pro pana Julia Perfettu, žijícího dosud ve stejné obci, jako jeho kominický prapředek, bylo naše seznámení příležitostí nejen k návštěvě výstavy, ale i k poznání části Čech, kde před třemi staletími jeho předci nalezli obživu i nový domov.

Každý návštěvník vernisáže si díky daru Knoflíkářkého průmyslu Žirovnice mohl odnést svůj knoflík pro štěstí.

Dík za obohacení občerstvení patří bernartickému Pekařství rodiny Malých.

Fotografie z příprav výstavy a z vernisáže

Odkazy na novinové články


150 let Jednoty kominíků v Praze, Kampa 2018

V roce 2018 jsme byli přizváni do organizačního týmu oslav 150. výročí založení Jednoty kominických tovaryšů ku vzájemné podpoře v Praze, dnešní Jednoty kominíků Praha.                                                                                                                           U příležitosti výročí jsme přichystali venkovní panelovou výstavu, mapující dějiny kominíků a především Jednoty.

Ačkoli výstava, oproti původním propozicím, trvala jen po dobu oslavy, doplnila kulturní program           v parku Kampa a mnozí se u ní rádi zastavili.


Fotogalerie
Milevské muzeum 2014

V průběhu roku 2014 nás oslovil ředitel Milevského muzea pan Vladimír Šindelář a ze společné iniciativy vznikla výstava v příjemném prostředí milevského kláštera. Bylo třeba vyhovět požadavku instalovat veškeré exponáty do stávajících vitrin, s čímž jsme se snažili popasovat co nejvhodněji. Prostor přidělené výstavní síně nám byl záhy těsný, a proto jsme po dohodě s panem ředitelem expandovali i do přilehlých chodeb. Neobvyklý výstavní prostor poskytl zdejší průlezný komín. Vernisáž se, i za účasti táborských Pouličníků, konala 2. října.

fotogalerie

V průběhu výstavy byla ve spolupráci s Českým rozhlasem natočena pozvánka a reportáž pro novoroční vysílání.

O výstavě referoval např. Písecký deník

Divadlo Oskara Nedbala 2012

Z ohlasů učitelek a žáků ZŠ Mikuláše z Husi v Táboře:

Za další výstavou jsme se s dětmi z druhé třídy, vydaly do Divadla. Nejdéle jsme se zdržely na výstavě pana Bažanta.

Výstavní síň byla plná kominíků, a to v různých provedeních.

Kominík jako keramický zvonek, dřevěný na pružině, skleněný jako vánoční ozdoba, obrazy, fotografie a mnoho dalších kominických maličkostí. Děti měly možnost vidět i nejstarší výuční list kominický, kominickou svatbu, ale i kalendáře.

Paní J. Nezvedová mám ještě vysvětlila nápis: Mistr kominický - vdova. Ve městě býval jeden kominík, který když zemřel, přebírala živnost jeho žena a ta, aby řemeslo nezaniklo, se provdala za kominického učedníka a řemeslo tak pokračovalo. Nejvíce se dětem líbil kominický oblek .

To, že kominictví má tradici, svědčí i to, že je možné v obchodech koupit pivo Nakouřený Švihák.

A proč pan Bažant sbírá všechny věci o kominících? Když budete chodit s otevřenýma očima, určitě ho uvidíte a chytnete se za knoflík......... je to přeci kominík.

Čajovna Rolnička, Soběslav 2010

Sladovna Písek 1.12.2009 - 3.1.2010


Gelerie Na Schodišti, Tábor  1.12. 2009 - 31.1.2010

Antikvariát a galerie Bastion 2009

Sezimovo Ústí 2008

K první samostatné výstavě byl zakladatel sbírky Josef Bažant vyzván Městským střediskem kultury a sportu v Sezimově Ústí v roce 2008. K realizaci výstavy, nesoucí název "Hodně štěstí v novém roce přeje kominík..." došlo na přelomu let 2008                           video: Toulavá kamera, ČT        fotogalerie


Vánoční výstava v Chýnově, prosinec 2005

byla naší prvním výstavním počinem.                                                                                        fotogalerie

Vytvořte si webové stránky zdarma!