Vítáme Vás u nás

Milí přátelé a příznivci,                                                                             s radostí vám oznamujeme,                                                                      že brány našeho muzea se pro vás konečně mohou otevřít.  

Po dlouholeté snaze se nám podařilo dovést výstavní prostory a stálou expozici do stadia, kdy je možné je představit veřejnosti.                                                   

Otevírací doba:                                                                                                    VŽDY PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ                                       v průběhu víkendů nebo svátků od 13:00 do 17:00 hodin                               

Telefonní kontakt: +420 734 708 733;  +420 603 872 327 - možno i sms

Pro větší skupiny nebo školní výpravy jsme připraveni domluvit individuální podmínky a v případě zájmu také komentovanou prohlídku.

Vezměte, prosím, na vědomí, že při návštěvě kterékoli z našich akcí vstupujete do prostoru, kde může docházet k fotografování nebo pořizování zvukových a obrazových záznamů k propagačním účelům, televiznímu či rozhlasovému vysílání, k účelům reklamy, ke zveřejnění na webových stránkách a pod. Vstupem do prostor, v nichž se akce odehrává, dáváte s pořizováním těchto záznamů souhlas.

Zároveň se vzdáváte všech práv, která by Vám mohla plynout v souvislosti s jakýmkoli vystavováním, vysíláním, webovým castingem, televizním vysíláním nebo jiným zveřejňováním těchto materiálů, bez ohledu na účel nebo sponzorství takového vystavování, vysílání, webového vysílání nebo jiného zveřejňování.


Vedle adaptace výstavních prostor jsme vydali publikaci o dějinách kominíků v Čechách 

Její první představení proběhlo 4. června 2022 v prostorách vznikající expozice v Záříčí u Dírné čp. 20  Zakoupit ji však stále můžete buď u nás za cenu 550,- Kč  (+ poštovné a balné) nebo i           v několika knihkupectvích. 

V sobotu 6. ledna jsme ještě dodatečně přivítali nový rok odpoledním programem, k němuž přijali pozvání místní sousedé, přátelé, ale také ti, kdo v uplynulých letech podpořili adadptaci muzejních prostor.

Od pradávna je zvykem, že kominíci na nový rok roznášejí svým zákazníkům či přátelům kalendář. Tentokrát čekaly kalendáře na všechny příchozí v kominickém muzeu, kde v přátelských rozhovrech, při teplém punči a spoustě dobrot, které návštěvnící k vzájemnému pohoštění donesli, panovala příjemná atmosféra.

Jsme rádi, že se tak podařilo naplnit jedno z našich původních předsevzetí, a sice dopomoci stavbě, odsouzené k pozvolnému chátrání nalézt nové kulturní využití a zároveň navázat na její někdejší poslání – být pro místní obyvatele místem sousedského setkávání.

Fotoreportáž můžete prohlédnout zde

Při  této slavnostní příležitosti jsme mimořádně, ještě před definitivním dokončením, zpřístupnili prostory chystané stálé expozice

Této pro obec významné události se zúčastnil i pan senátor Marek Slabý. Jeho dojmy naleznete zde.

Za nezištnou dobrovolnou pomoc děkujeme všem, kdo přidávají ruku k dílu. Mnoho hodin práce tu     v letošním roce svou zručností odvedl budějický kominík Alois Pavlík.

10. prosince 2022

 jsme ze srdce rádi přijali pozvání na oslavu 90. narozenin doyena jihočeských kominíků, pana Aloise Máchy ze Čkyně, spojenou zároveň s oslavou šedesáti let jeho společné životní cesty s manželkou Helenou. Jejich dcery naši návštěvu chystaly jako překvapení. Poté, co se členové jihočeského kominického cechu na své schůzi jednohlasně shodli, že se jubilantovi sluší poděkovat za jeho celoživotní přinos kominické profesi a udělit mu oficiální vyznamenání SKČR, přidali se      k nám i jihočeský cechmistr Jiří Mládek spolu s kolegou Václavem Havlem. Ze zdravotních důvodů se bohužel nemohl oslavy zúčastnit pozvaný volyňský kominík, dlouholetý kolega a přítel pana Máchy, Milan Chval. Zastoupil ho ale syn Dan a všichni přítomní přáli jeho otci brzké zotavení.

Rodinou i samotnými oslavenci jsme byli velmi srdečně přivítáni a rádi jsme si s panem Máchou a jeho paní zanotovali oblíbenou písničku.

I přes nepříznivé meteorologické výstrahy nás cesta bezpečně dovedla do Čkyně i zpět.

Krom dalšího jsme panu Máchovi věnovali naši knihu, v níž je zachycen i jeho životní osud.

Práce na výstavním sále pokračují

Před slavnostím požehnáním novému zvonu do obecní zvoničky, pojmenovaném po patronu kominíků, svatém Florianovi, jsme intenzitu pracovního nasazení zvýšili na maximum.

Chceme vyjádřit obrovský dík všem, kdo s námi toto finální tempo byli ochotni nést, pomáhali nám a vydrželi.

Nesmírně si vážíme také finanční podpory,  formou příspěvků na běžný 2700912931/2010 nebo transparentní účet: 2101733907/2010 

Pomohly nám rychleji dospět k dlouho očekávanému cíli.

Přestože je expozice již připravena k otevření, stále probíhají drobné i větší úpravy mobiliáře a doprovodných prvků.

Už nyní přemýšlíme, jak prostory expozice či depozotáře rozšířit, aby se do nich vešly všechny exponáty, které bychom rádi představili. 

S podporou i těch nejdrobnějších dárců se nám podařilo dokončit první etapu a věříme, že nám svou přízeň zachováte     i pro ty další.

29. prosince 2022 - odlévání nového zvonu pro zvoničku v Záříčí

9. listopadu 2022   se v sále Blatského muzea v Soběslavi konala další z řady přednášek podzimního cyklu, tentokrát na téma             Soběslavští kominíci - mezi alpskými vrcholy a českou kotlinou.

Na sklonku léta jsme se vrátili z Mezinárodního setkání kominíků...

V souladu s naším posláním propagujeme kominickou profesi. Například díl cyklu Řemeslo nenahradíš, věnovaný kominíkům se natáčel v prostorách budoucí expozice.                    (Kliknutím na obrázek vám odkaz zprostředkuje sledování).


                     VÝZVA:

Pokud vlastníte nějaké fotografie nebo dokumenty, týkající se kominíků a nechcete, aby se na ně zapomnělo, rádi s Vámi dohodneme možnost zařadit je (či jejich kopie) do dalších plánovaných výstav nebo do stálé expozice.

Rádi si také uděláme čas na povídání s Vámi, na Vaše vzpomínky na kominíky, s nimiž jste se potkali nebo vedle nichž jste vyrůstali.Spolek pro založení Muzea kominického řemesla vznikl na podzim roku 2014 z iniciativy manželů Evy a Josefa Bažantových. 

Vznikající kominické muzeum by mělo být vyvrcholením jejich dlouholeté profesní, sběratelské i badatelské aktivity, během níž se naskytla řada příležitostí sbírku v různých obměnách vystavovat. Postupně se přidávají spolupracovníci a podporovatelé.

Ruku v ruce s výstavní činností kráčí nejen potřeba neustálého prohlubování znalostí o kominickém řemesle, ale také kapacitní a prostorové nároky přibývajících exemplářů.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky