Vítáme Vás u násSpolek pro založení Muzea kominického řemesla vznikl na podzim roku 2014 z iniciativy manželů Evy a Josefa Bažantových.

Vznikající kominické muzeum by mělo být vyvrcholením jejich dlouholeté profesní, sběratelské i badatelské aktivity, během níž se naskytla řada příležitostí sbírku v různých obměnách vystavovat. Postupně se přidávají spolupracovníci                   a podporovatelé.

Ruku v ruce s výstavní činností kráčí nejen potřeba neustálého prohlubování znalostí o kominickém řemesle, ale také kapacitní a prostorové nároky přibývajících exemplářů.Práce na výstavním sále probíhají takřka neustále.

Protože se v loňském roce s přispěním rodiny  podařilo konečně rozvést topení, můžeme se rekonstrukci věnovat, kdykoli se naskytne volná chvíle.

Nesmírně si vážíme podpory, kterou nám vyjadřujete; ať už při osobních setkáních nebo nejnověji příspěvky na transparentní účet: 2101733907/2010 

Pomohou nám rychleji dospět k dlouho očekávanému cíli - k otevření sálu s expozicí pro vás.

Čeká nás ještě především: 

  • dokončení elektorinstalace
  • konzervace záklopového stropu
  • drobné zednické úpravy a výmalba
  • úpravy rámů a ostění špaletových oken
  • osazení bezpečnostních prvků
  • výroba a osazení vstupních a vnitřních dveří
  • položení podlahové krytiny ....
  • ... a instalace exponátů

Ani potom nebude sice úplně vše hotovo, ale myslíme si, že po provedení těchto prací už nebude nic stát v cestě zpřístupnění expozice.


Chtěli bychom poděkovat všem za hlasy, odeslané do programu ČSOB pomáhá regionům. Velmi si vážíme každého, kdo podpoře našeho projektu věnoval chvilku svého času.


Velký dík pak náleží všem, kdo se o něm neúnavně šířili mezi další a další známé a sdíleli ho po sítích.

Ačkoli se nám i přes zmíněnou pomoc nepodařilo zvítězit, pevně věříme, že se nám i přes všechny překážky podaří rekonstrukci dokončit a otevřít pro vás muzeum co nejdříve.

Pozitivní odezva napříč generacemi, profesemi i světadíly ukázala, že kominické muzeum již dávno není jen snem jednoho sběratele. A že ačkoli bude převážně o kominících, nebude pouze pro kominíky.

Těší nás, že vaše podpora trvá i po ukončení hlasování. Ukazuje se, že naše snaha-pečovat o kulturní dědictví nejen dávných kominických tradic-vám není lhostejná.

Že spolu s námi cítíte, že uchovat vzpomínky na osudy těch, které namáhavá a nebezpečná kominická práce stála zdraví nebo i život, zachránit nevratně mizející doklady tradičního řemesla, má smysl pro nejen pro nás, ale i pro příští generace.

To jsou také důvody, proč usilujeme o vznik kominického muzea.

Děkujeme vám za přízeň! Sledujte dál naše aktivity, snad se nám v průběhu příštího roku podaří pozvat vás do zadaptovaných prostor.Přichystali jsme pro vás výstavu novoročních kominických přání a kalendářů         v Dírné

Vernisáž proběhla 25. ledna ve 14 hodin  v budově bývalé školy v Dírné. Výstava potrvá do konce března.

Pokud by jste k nám mířili z větší dálky, možná bude lepší domluvit návštěvu předem. 


Nejedná se o tradiční výstavní síň s pravi-delnou otevírací dobou.

Budete-li tudíž chtít výstavu navštívit a bude zrovna zavřeno, zavolejte, prosím, na telefonní čísla:

606 483 404

eventuelně

734 708 733

603 872 327


                            VÝZVA:

Pokud vlastníte nějaké fotografie nebo dokumenty, týkající se kominíků a nechcete, aby se na ně zapomnělo, rádi s Vámi dohodneme možnost zařadit je (či jejich kopie) do dalších plánovaných výstav nebo do stálé expozice.

Rádi si také uděláme čas na povídání s Vámi, na Vaše vzpomínky na kominíky, s nimiž jste se potkali nebo vedle nichž jste vyrůstali.