Vítáme Vás u nás

Vedle adaptace výstavních prostor připravujeme publikaci o dějinách kominíků v Čechách


Spolek pro založení Muzea kominického řemesla vznikl na podzim roku 2014 z iniciativy manželů Evy a Josefa Bažantových. 

Vznikající kominické muzeum by mělo být vyvrcholením jejich dlouholeté profesní, sběratelské               i badatelské aktivity, během níž se naskytla řada příležitostí sbírku v různých obměnách vystavovat. Postupně se přidávají spolupracovníci a podporovatelé.

Ruku v ruce s výstavní činností kráčí nejen potřeba neustálého prohlubování znalostí o kominickém řemesle, ale také kapacitní a prostorové nároky přibývajících exemplářů.Práce na výstavním sále probíhají takřka neustále.

Protože se v roce 2019 s přispěním rodiny podařilo konečně rozvést topení, můžeme se rekonstrukci věnovat, kdykoli se naskytne volná chvíle.

Nesmírně si vážíme podpory, kterou nám vyjadřujete; ať už při osobních setkáních nebo nejnověji příspěvky na transparentní účet: 2101733907/2010 

Pomohou nám rychleji dospět k dlouho očekávanému cíli - k otevření sálu s expozicí pro vás.

Čeká nás ještě především:

  • osazení bezpečnostních prvků
  • výroba výstavního mobiliáře
  • příprava návštěvnického zázemí ....
  • ... a instalace exponátů

Ani potom nebude sice úplně vše hotovo, ale myslíme si, že po provedení těchto prací už nebude nic stát v cestě zpřístupnění expozice.

Chtěli bychom poděkovat všem za hlasy, odeslané do programu ČSOB pomáhá regionům. Velmi si vážíme každého, kdo podpoře našeho projektu věnoval chvilku svého času.


Velký dík pak náleží všem, kdo se o něm neúnavně šířili mezi další a další známé a sdíleli ho po sítích.

Ačkoli se nám i přes zmíněnou pomoc nepodařilo zvítězit, pevně věříme, že se nám i přes všechny překážky podaří rekonstrukci dokončit a otevřít pro vás muzeum co nejdříve.

Pozitivní odezva napříč generacemi, profesemi i světadíly ukázala, že kominické muzeum již dávno není jen snem jednoho sběratele. A že ačkoli bude převážně o kominících, nebude pouze pro kominíky.

Těší nás, že vaše podpora trvá i po ukončení hlasování. Ukazuje se, že naše snaha-pečovat o kulturní dědictví nejen dávných kominických tradic-vám není lhostejná.

Že spolu s námi cítíte, že uchovat vzpomínky na osudy těch, které namáhavá a nebezpečná kominická práce stála zdraví nebo i život, zachránit nevratně mizející doklady tradičního řemesla, má smysl pro nejen pro nás, ale i pro příští generace.

To jsou také důvody, proč usilujeme o vznik kominického muzea.

Děkujeme vám za přízeň! Sledujte dál naše aktivity, snad se nám v průběhu příštího roku podaří pozvat vás do zadaptovaných prostor.

                      VÝZVA:

Pokud vlastníte nějaké fotografie nebo dokumenty, týkající se kominíků a nechcete, aby se na ně zapomnělo, rádi s Vámi dohodneme možnost zařadit je (či jejich kopie) do dalších plánovaných výstav nebo do stálé expozice.

Rádi si také uděláme čas na povídání s Vámi, na Vaše vzpomínky na kominíky, s nimiž jste se potkali nebo vedle nichž jste vyrůstali.