Vítáme Vás u nás


Spolek pro založení Muzea kominického řemesla vznikl na podzim roku 2014 z iniciativy manželů Bažantových.

Vznikající kominické muzeum by mělo být vyvrcholením jejich dlouholeté profesní, sběratelské i badatelské aktivity, během níž se naskytla řada příležitostí sbírku v různých obměnách vystavovat. Postupně se přidávají spolupracovníci a podporovatelé.

Ruku v ruce s výstavní činností kráčí nejen potřeba neustálého prohlubování znalostí o kominickém řemesle, ale také kapacitní a prostorové nároky přibývajících exemplářů.
Pro všechny zájemce chystáme v Táboře výstavu, kde představíme průřez nejnovějších poznatků o českých kominících.


Podobně jako v loškém roce jsme získali svolení k uveřejnění archivních dokumentů ve správě četných paměťových institucí. Řada z nich bude vystavena vůbec poprvé. Již tradičně výborně se nám spolupracovalo s Muzeem Hlavního města Prahy, Husitským muzeem v Táboře, Archivem Hlavního města Prahy i Národním Archivem v Praze. Stranou nesmíme ponechat individuální pamětníky, kteří nám často věnovali nejen svůj čas ke sdělení svých vzpomínek, ale i řadu sbírkových předmětů. Vzhledem k uvedení výstavy v Táboře, jsme nové souvislosti vyhledávali i v místním Státním okresním archivu. Můžete se tudíž dozvědět o životních osudech zdejších kominíků. Chybět samozřejmě nebudou ani sbírkové předměty z našich fondů, obohacené fotografiemi z kronik Jednoty kominíků v Praze a ukázky nářadí a přístrojů z každodenní kominické praxe.                                                                              Děkujeme všem, kdo nám s přípravami pomáhají.


VÝZVA:

Pokud vlastníte nějaké fotografie nebo dokumenty nejen táborských kominíků, rádi s Vámi dohodneme možnost zařadit je do výstavy

Jste srdečně zváni!

 


S velikou lítostí jsme v začátku letošního roku přijali zprávu o úmrtí nejstaršího z pražských a možná i českých kominíků, Ladislava Vrby.

Byl jedním z těch, kdo s bardem pražských kominických historiků, Aloisem Pajerem, udržoval při životě tradice Jednoty kominíků. Do posledních chvil se s veselou myslí účastnil jejích akcí a vzpomínal na své kominické zážitky.

Kdo jste jej znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. 
Další smutná zpráva - o odchodu pana kolegy Jiřího Lukoviče - nás zasáhla o to více, že nám byl nejen kamarádem, ale i tím, kdo nám otevřel dveře do pražské Jednoty kominíků.                                                       

Díky za ta společná léta a příběhy, které snad nezůstanou zapomenuty.Na panelové výstavě, doprovazející program oslav, jsme spolupracovali s Muzeem Hlavního města Prahy a Archivem Hlavního města Prahy. Děkujeme tímto za poskytnutí reprodukčních práv k fotografiím sbírkových předmětů v jejich správě