Spolupráce s SK ČR

Od roku 2015 přispíváme reportážemi ze světového setkání kominíků do čtvrtletníku Kominický věstník.

V roce 2016 jsme navázali na tradici předchůdců těchto tiskovin a publikujeme zde historický seriál o dějinách kominického řemesla, který po uveřejnění vzbudil ohlas a zájem o výsledky našeho bádání i dalších vydavatelů.

Společenstvo kominíků České republiky (SKČR) nám pro účast na Mezinárodním setkání kominíků v Santa Maria Maggiore v letech 2016 a 2017 poskytlo, podobně jako Odbor kultury a cestovního ruchu v Táboře, propagační předměty.

V roce 2018 jsme byli přizváni do organizačního týmu oslav 150. výročí založení Jednoty kominických tovaryšů ku vzájemné podpoře v Praze, dnešní Jednoty kominíků Praha.